Marko Nježić

Iz mog izviđačkog života

Ova 50-ta obljetnica postojanja našeg i Kutinskog izviđaštva je zaista i prava prilika da se u knjizi obilježavanja te obljetnice osvrnem na dio prijeđenog puta u kome sam i sam učestvovao. Tu se dakle radi o događanjima i sjećanju na aktivnosti i druženja koja su mi ostala nezaboravna.

Izviđačem sam postao 1985. godine, što znači jedva polovicu slavljeničkog vremena, u kome se mnogo toga dogodilo, što budi lijepe i ugodne uspomene koje svakom izviđaču, pa tako i meni osobno daju puninu ugode i ljepote koja nas čini potpunijim i boljim ljudima.

Ovdje se ne radi o nekakvom spontanom stanju koje dolazi samo po sebi, već o kvalitetnoj programskoj orijentaciji, čiji je temeljni cilj okupljanje djece, mladeži i ostalih, njihovo obrazovanje i osposobljavanje za život u prirodi i razvoj njihovih umnih, društvenih i duhovnih potencijala.

Mom dolasku u izviđačku organizaciju, imam zahvaliti Ivanu Mikuliću – Pipinu koji je u kutinskim izviđačima djelatno prisutan svih proteklih 50 godina a koji je želio da ja osobno, u granicama vlastitih mogućnosti pomognem rastu i razvoju te naše dragovoljne, nepolitičke i nevladine organizacije.

Upravo zbog navedenog, ali isto tako i zbog opće prihvatljivog Programa rada i činjenice da su u toj organizaciji bila prisutna i moja djeca, ja sam prihvatio poziv i postao izviđač.

U izviđačima sam obavljao razne dužnosti, ali uvijek vezane za stvaranje materijalnih pretpostavki za bolje uvjete rada, kao i za postizanje vrhunskih rezultata.

Već 1988. godine zajedno sa Pipinom sam pokrenuo inicijativu za izgradnju izviđačkog doma na brdu Betlehem nedaleko Kutine. Tako realiziranom aktivnosti, naši izviđači bi imali svoje adekvatno mjesto za rad i aktivnosti sukladno svojim kratkoročnim i dugoročnim planovima rada.

Ova zamisao je ostvarena sa izuzetnom suradnjom sa „Moslavačkim Vinogorjem“ iz Volodera za ustupanje zemljišta, Komunalnim poduzećem Kutina za ustupanje objekta „Stare pilane“ na Željezničkoj stanici u Kutini, sa Općinom Kutina u vezi Lokacijske dozvole, te sa G. P. Tehnika iz Kutine i trgovačkim poduzećem „Slavija“ Kutina u svezi same izgradnje.

U realizaciji ovog projekta uključila se i Lovačka udruga „Fazan“ Kutina koja je sufinancirala novo krovište objekta. Zbog njihovog angažiranja, izviđači su lovcima ustupili jednu prostoriju za njihove potrebe. Kasnije su se ti odnosi razvili do najviše moguće razine, tako što danas zajednički koristimo sve prostorije koje su nam potrebne za naše aktivnosti.

Danas objekt ima izgrađenu svu potrebnu komunalnu infrastrukturu (struja, voda, plin i sanitarni kontejner), tako da u punom kapacitetu zadovoljava sve naše potrebe.

Nakon dovršenja i stavljanja u funkciju izviđačkog doma, 2004. godine stvorila se povoljna mogućnost realizacije Centra za aktivnosti na vodi na akumulacijskom jezeru Petrokemije d.d. Kutina u mjestu Krivaj kod Banove Jaruge.

Spomenuta mogućnost realizacije ovog Centra, vezana je za dobivanje 150.000.00 kn od Ministarstva za obnovu i graditeljstvo Republike Hrvatske, a putem Grada Kutine. U tu svrhu uradili smo Idejni projekt sa svim potrebnim elementima realizacije (lokacijska i građevinska dozvola, te financijska konstrukcija).

U aktivnosti realizacije ovog Centra bio sam uključen od ideje do realizacije, ali uvijek zajedno sa Pipinom i drugima koji su se željeli uključiti u tu aktivnost. Izradili smo Idejni projekt sa elementima dovoljnim za sve potrebne radnje realizacije Centra.

Od Zajednice tehničke kulture Kutina, dobivena se suglasnost o prenošenju opreme bivšeg kluba „Optimist“ (jedrilice, čamci i dr.), od Petrokemije d.d. dobivena je koncesija za korištenje djela obale spomenutog jezera (sa izgrađenim temeljima i spusnim molom, te odobrenje za izradu projektne dokumentacije od strane njihovog odjela za projektiranje, kao i izvođenje čelične konstrukcije i dr., sa Hrvatskim vodama je dogovoren vodoprivredni nadzor i sa Vodoprivrednim poduzećem Lonja Strug iz Kutine dogovoreni su završni radovi na objektu, sa kojima je Centar stavljen u svoju punu funkciju.

Ovom posljednjom radnjom, izviđači su dobili odgovarajući prostor sa kojim su se mogli uključiti u Program Saveza izviđača Hrvatske „Plavi val“, a time i mogućnost da svoje aktivnosti sa livada šuma i polja, prenesu i na vodu.

Osim aktivnosti na stvaranju materijalnih pretpostavki za kutinske izviđače, moram izraziti i svoje veliko zadovoljstvo zbog ugodnih trenutaka provedenih u toj organizaciji kroz razne izlete, zimovanja i drugih oblika druženja. Spomenuti ću samo neke:

  • druženje na Moslavačkoj gori u Kućici „Srna“,
  • druženje na jezeru u Mikleuški,
  • druženje u Izviđačkom domu „Betlehem“,
  • druženje u Centru za aktivnosti na vodi,
  • druženje na zimovanju u Poljskoj (Bukovina, Pivnična, Zakopane, Jelenja gora i dr.)
  • druženja na zimovanju u Češkoj (Kunštat i dr.)
  • druženja na raznim pripremama i službenim takmičenjima kao i mnogim sličnim prigodama.

Eto, ovom prilikom opetovano izražavam svoje zadovoljstvo što sam dio svoga života proveo, a i još uvijek provodim sa našim izviđačima u Kutini i što sam dio aktivnog tima ljudi, koji su uvijek spremni da dio svog vremena podrede društvenim aktivnostima. Ponosan sam što sam sa mladima obogatio i svoj život dajući, i još više primajući puninu društveno korisnih sadržaja.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla