Postani izviđač

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Što je to izviđaštvo?

ODGOJ ZA ŽIVOT jer dopunjuje školu i obitelj u stvarima koje su za njih neizvedive.

Izviđaštvo otkriva svijet izvan zidova učionice, potiče želju za istraživanjem, otkrivanjem i znanjem.

Izviđač aktivno primjenjuje svoje znanje i nesebično ga dijeli s drugima.

Izviđaštvo je POKRET ZA MLADE uvijek u pokretu. Prilagođava se uvjetima, mjestu i potrebama.

Izviđaštvo je način života.

Izviđaštvo je IZAZOV I ZA ODRASLE jer pruža starijima mogućnost da pomognu mladima.

Izviđaštvo je i SVRHOVITA ZABAVA kao pomoć mladim ljudima u izgradnji vlastitog i skladnog fizičkog,

intelektualnog, društvenog i duhovnog života, kroz zabavu i razonodu.

 

IZVIĐAČI? Što je to?

Izviđač – engleski skaut (scout) je naziv za članove Saveza izviđača Hrvatske koji su ujedno i

članovi Svjetske organizacije skautskog pokreta, koji broji u svijetu preko 25 milijuna članova.

Kako su nastali izviđači - skauti?

Osnivač skauta je Robert Baden Powell, koji je početkom 20. stoljeća (1907.g.) osnovao skautsku organizaciju

u Engleskoj a koja se ubrzo proširila po cijelom svijetu. Osnovna zamisao osnivača je bila da djecu i mlade

okrene prirodi, da ih nauči znanja i vještine koja će im pomoći u životu u prirodi ali i u njihovom odrastanju.

Definicijai cilj

Savez izviđača je dragovoljna i nepolitička organizacija:

· koja se bavi odgojem i izvaninstitucionalnom naobrazbom djece i mladeži,

· koja je otvorena za svakoga, bez obzira na njegovo podrijetlo, rasu i vjeru, i

· koja svojim djelovanjem teži postizanju cilja Saveza, provodeći načela i metodu koju je zamislio utemeljitelj izviđačkog pokreta Robert Baden – Powell.

Cilj izviđača je razvoj punih fizičkih, umnih, društvenih i duhovnih potencijala  mladih ljudi, članova izviđačke organizacije, kao pojedinaca, odgovornih građana i članova lokalnih, nacionalnih i međunarodnih zajednica.

Temeljna načela

· lojalnost prema svojom domovini sa promicanjem lokalnog, nacionalnog i međunarodnog mira, razumijevanja i suradnje, sudjelovanje u razvoju društva, uz priznavanje i poštivanje dostojanstva drugog čovjeka i integriteta svijeta prirode;

· privrženost duhovnim načelima, poštivanje religije koja ih izražava i prihvaćanje obveza koje iz tog proizlaze;

· privrženost Obećanju i Zakonima poletaraca, odnosno Zavjetu i Zakonima izviđača;

· odgovornost člana za razvoj samog sebe.

Metoda izviđačke organizacije

a) sustavom postupnog stjecanja znanja, vještina, sposobnosti i stavova,

b) primjenom Zavjeta i Zakona izviđača, ili Obećanja i Zakona poletaraca, prema životnoj dobi,

c) učenjem kroz rad u malim skupinama uz pomoć i pozitivan primjer starijih,

d) poticajnim programima različitih aktivnosti utemeljenih na interesima sudionika, uključujući igre, korisne vještine i služenje zajednici, boraveći u prirodi i poštujući je.

Kategorije članova

a) pčelice i poletarci, djeca od 8. do 11. godina (učenici nižih razreda osnovne škole)

b) izviđači i planinke, djeca od 12. do 15. godina (učenici viših razreda osnovne škole)

c) izviđači – istraživači, mladež od 16. do 20. godina (učenici srednje škole ili mlađi odrasli članovi)

d) seniori ili mlađi brđani i brđanke (mladež od 21. do 26. godina)

e) veterani ili stariji brđani i brđanke (odrasli članovi stariji od 27. godina)

Izviđačka organizacija okuplja djecu i mladež, a odrasle osobe pomažu u ostvarivanju programskih zadataka.

Organizacijske dobne skupine:

Poletarci:

· jato poletaraca – temeljna radno-odgojna skupina, broji 15 – 20  članova

· družina poletaraca – objedinjuje dva ili više jata poletaraca

Izviđači i izviđači - istraživači:

· patrola - temeljna radno-odgojna skupina, približno iste životne dobi,

10 članova

· družina izviđača – objedinjuje dvije ili više patrola

Seniori i veterani (mlađi i stariji brđani) okupljaju se u Klubu.

Odred izviđača objedinjuje dvije ili više družina odnosno klubova.

Vođenje

Jato predvodi vođa jata koji nije mlađi od 16 godina.

Patrolu predvodi vođa patrole koji nije mlađi od 16 godina.

Družinu vodi vođa družine koji je punoljetna mlađa osoba.

Starješina družine je odrasla osoba koja svojim životnim i pedagoškim iskustvom pomaže život družine.

Kako se provode izviđačke aktivnosti?

· Učenje kroz aktivnost i rad. Tjedni sastanci jata ili patrola a jednom mjesečno odlazak u prirodu (akcije, izleti, bivci, logorovanja).

· Izviđački sastanak priprema vođa patrole a u njemu sudjeluju svi članovi kroz: pjesmu, igru, razgovor, promatranje, crtanje, ručni rad, uvježbavanje i provjera stečenog znanja i vještina.

· Život grupe ili duh patrole je ključ privlačnosti za članove u svim izviđačkim aktivnostima.

Područja programskih sadržaja izviđačkog rada za izviđače:

1. Izviđački pokret – učenje o životu Roberta Badena Powella i svjetskoj skautskoj organizaciji, upoznavanje drugih izviđačkih udruga

2. Razvoj duhovnih vrijednosti – vjerski blagdani, pozitivne misli i molitve

3. Naša domovina, ljudi i krajevi – upoznavanje svog kraja i domovine

4. Izletništvo, orijentacija i kretanje u prirodi – učenje o kretanju i snalaženju u prirodi uz praktični prikaz putem izleta u bližu i dalju okolinu svog mjesta

5. Izviđanje i traganje – učenje vještina prepoznavanja tragova, promatranja okoline i noćnog neba

6. Tehnika izletništva i logorovanje – postavljanje šatora i višednevni boravak u prirodi

7. Signalizacija i veze – signalizacija zastavicama, šifriranje pisma

8. Prehrana u prirodi – voda za piće, priprema hrane u prirodi, jestivi plodovi u prirodi

9. Meteorologija i zaštita od prirodnih nepogoda – vrste oborina, vrste oblaka, osiguranje od požara u šumi

10. Biljni i životinjski svijet – upoznavanje životinje i vrste drveća svog kraja

11. Ekologija i zaštita prirode – čuvanje prirode, akcije čišćenja i zaštite prirode

12. Tjelesna kultura i zdravlje – pružanje prve pomoći kod manjih ozljeda i osnovne higijenske navike

13. Rad i štednja – radne akcije radi priskrbljivanja sredstava za humanitarne akcije, navika osobne i kolektivne štednje

14. Kulturno – zabavne aktivnosti – učenje izviđačkih i narodnih pjesama, sudjelovanje u kulturno-zabavnim aktivnostima (logorske vatre)

Odred izviđača "Betlehem" Kutina je udruga koja okuplja djecu, mladež i odrasle u četiri kategorije članstva:

- poletarci i pčelice 

- izviđači i planinke

- izviđači – istraživači 

- seniori ili mlađi brđani i brđanke te veterani ili stariji brđani i brđanke  - ove obadvije kategorije djeluju u Klubu brđana  "Pegla"

Odred je udružen u Savez izviđača Hrvatske a preko njega u Svjetski skautski pokret (WOSM). Odred ima neprekidno djelovanje od 1960. godine a okuplja članove među učenicima kutinskih osnovnih i srednjih škola.

Joomla templates by a4joomla